• Barnehageruta 2017/18

  16/06/2017

  EID KOMMUNE

  BARNEHAGERUTA 2017/2018  FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I EID.

   

   

  Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl 06.45-kl 17.00

  Barnehageåret tek til den 15.august 2017 og sluttar den 14.august 2018.

   

  August: Planleggingsdag: tysdag 15.august 2017

   

   

  Start for borna: onsdag 16.august 2017


  Oktober: Planleggingsdag: måndag den 9. og tysdag den 10.oktober

  Desember: Barnehagane er stengt på julaftan, i romjula og nyårsaftan.

  Januar: Planleggingsdag: tysdag 2.januar 2018

   

   

  Fyrste dag etter jul: onsdag 3.januar 2018

   

  Mars: Stengt i påskeveka: 26.mars – 2.april 2018

  Mai: Planleggingsdag: fredag 11.mai 2018

  August: Siste dag i barnehageåret tysdag 14.august 2018.

   

   

  Barnehagane er stengte på planleggingsdagane.

   

  Barnehagane kan om ønskelig bruke alternative datoar for planleggings-dagane, etter avtale.

   

   

  Barnehageruta for barnehageåret 2017/18 er vedteken i

  møte til Oppvekst og kulturstyret i sak 26/17, den 20.04.2017

   

   

 • Barnehageruta 2016-17

  22/08/2016

   

  -

  Vår ref.

   

  Dato:

  16/162-8/K2-A1, K2-//AAA

   

  15.04.2016

  Barnehageruta 2016/17

  for dei kommunale barnehagane i EId.

  Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl 06.45-kl 17.00

  Barnehageåret tek til den 15.august 2016 og sluttar den 14.august 2017.

  August: Planleggingsdag: måndag 15.august 2016

  Start for borna: tysdag 16.august 2016

  Oktober: Planleggingsdag: måndag den 10. og tysdag den 11.oktober

  Desember: Barnehagane er stengt på julaftan, i romjula og nyårsaftan.

  Januar: Planleggingsdag: måndag 2.januar 2017

  Fyrste dag etter jul: tysdag 3.januar 2017

  Mars: Stengt i påskeveka: 10.april – 17.april 2017

  Mai: Planleggingsdag: fredag 26.mai 2017

  August: Siste dag i barnehageåret 14.august 2017.

  Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.

  Barnehagane kan om ynskjeleg bruke alternative datoar for planleggings-dagane,etter avtale.

  Barnehageruta er vedteke i OK-styret, sak 021/16, 12.04.16


 • Barnehageruta 2015-16

  07/07/2015

   

  Barnehagane i Eid

  Vår ref.

   

  Dato:

  15/216-5/K2-A1, K2-//AAA

   

  09.04.2015

         
       

  BARNEHAGERUTE FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I EID 2015/16

  Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl 06.45-kl 17.00

  Barnehageåret tek til den 15.august 2015 og sluttar den 14.august 2016.

  August: Planleggingsdag: måndag 17.august 2015

  Start for borna: tysdag 18.august 2015

  Oktober: Planleggingsdag: måndag den 5. og tysdag den 6.oktober

  Desember: Barnehagane er stengt på julaftan, i romjula og nyårsaftan.

  Januar: Planleggingsdag: måndag 4.januar 2016

  Fyrste dag etter jul: tysdag 5.januar 2016

  Mars: Stengt i påskeveka: 21.mars til 28.mars 2016

  Mai: Planleggingsdag: fredag 6.mai 2016

  August: Siste dag i barnehageåret 14.august 2016.

  Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.

  Barnehagane kan om ynskjeleg bruke alternative datoar for planleggings-dagane,

  etter avtale med styrar og kommunalsjef.

  Barnehageruta er vedteken i DF sak 026/15 den 12.03.15


 • BARNEHAGERUTA 2014-15

  19/03/2014   

  BARNEHAGERUTE FOR DEI KOMMUNALE
  BARNEHAGANE I EID 2014/15

  Ordinær
  opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl 06.45-kl 17.00

  Barnehageåret tek til den 15.august 2014 og sluttar den 14.august 2015.

   

  August: Planleggingsdagar fredag  den 15.august  2014

  Start for borna, måndag den 18.august 2014

  Oktober: Planleggingsdag måndag den 6.oktober
  og tysdag den 7.oktober 2014

  Desember: Barnehagane er stengt på julaftan, i
  romjula og nyårsaftan.

  Januar: Planleggingsdag fredag den 2.januar 2015

  Fyrste dag etter jul måndag den 5.januar 2015

  April: Stengt i påskeveka, 30.mars til 6.april 2015.

  Mai: Planleggingsdag fredag den 15.mai 2015

  August: Siste dag i barnehageåret 14.august 2015.  Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.

  Barnehagane kan om ynskjeleg bruke alternative datoar for
  planleggings-dagane,
  etter avtale med styrar og kommunalsjef.

   

  ---------------------------------------------------------

  Vedteke i driftsutvalet sak 014/14, den 13.03.14   

 • Barnehageruta 2013-14

  08/07/2013

  Barnehagerute for dei kommunale barnehagane i Eid 2013-14

  Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl. 06.45-17.00.

  Barnehageåret tek til 15.august 2013 og sluttar 14. august 2014.

  August: Planleggingsdagar tprsdag 15. august og fredag 16. august 2013.

                 Start for barna mandag 19. august 2013.

  Oktober:   Planleggingsdag måndag 7.oktober.

  Desember: Barnehagen er stengt på julafta, i romjula og på nyårsafta.

  Januar: Planleggingsdag torsdag 2. januar 2014.

                 Første dag etter jul fredag 3.januar 2014.

  Mai:   Planleggingsdag fredag 30.mai 2014.

  August: Siste dag i barnehageåret er 14. august 2014.

  Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.

  Barnehagane kan om ønskjeleg bruke alternative datoar for planleggingsdagane, etter avtale mellom styrar og kommunalsjef.

   

   

 • Barnehageruta 2012/13

  03/08/2012

  Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå 06.45-16.30.

  Barnehageåret tek til 15.august 2012 og tek slutt 14.august 2013.

  August:     Planleggingsdag 15.august

                    Start for borna torsdag 16.august.

  Oktober:    Planleggingsdagar 8. og 9. oktober.

  Desember:   Stengt julafta, i romjula og på nyttårsafta.

  Januar:      Planleggingsdag onsdag 2.januar.

                    Første dag etter jul torsdag 3.januar.

  April:         Stengt i påskeveka, 25.-27.mars.

  Mai:            Planleggingsdag fredag 10.mai.

  August:       Siste dag i barnehageåret 14.august.

   

  Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.

  Barnhagane har ope alle yrkesdagar, måndag-fredag, utanom planleggingsdagane.

   

  Barnehagane kan om ønskjeleg bruke alternative datoar for planleggingsdagane etter avtale mellom styrar og kommunalsjefen.

   

 • Endringar i barnehageruta

  29/03/2012

  Viser til vedtak i kommunestyret, gjeldande frå januar 2012, ang endring av opningstidene i barnehagane i Eid. Det er her vedteke at barnehagane skal stenge kl. 16.30, ha stengt mandag, tysdag og onsdag før påske, og i tillegg ha stengt i jula.

 • Barnehageruta 2011-12

  07/09/2011

  Barnehagerute for Eid kommune 2011/12

  Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl. 6.45- 17.00.

  Barnehageåret tek til 15.august 2011 og tek slutt 14.august 2012.

  August:     Planleggingsdagar måndag 15. og tysdag   

                    16.august.

                  Start for barna onsdag 17.august 2011.

  Oktober: Planleggingsdag 10.oktober.

  Desember: Julafta stengt

                  Nyttårsafta stenger barnehagane alltid kl.12.

                  I år er nyttårsafta på laurdag, så dette gjeld

                  sjølvsagt ikkje i år.

  Januar:     Planleggingsdag mandag 2.januar 2012.

                  Første dag for barna etter jul

                  er tysdag 3.januar.

  Mai:          Planleggingsdag fredag 18.mai

  August:     Siste dag i barnehageåret 14.auguat.

   

  Barnehagane er stengde planleggingsdagane.

  Barnehagane har ope alle yrkesdagar, måndag - fredag, utanom planleggingsdagane.

  Barnehagane kan om ønskjeleg bruke alternative datoar for planleggingsdagane etter avtale mellom styrar og kommunesjefen.

  Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00.