Voksne
 • Barnehageåret 2016-17

  13/10/2016


  GULLFISKEN

  Barnegruppa: 


  Vi er 9 barn på Gullfisken i år; 3 jenter og 6 gutar.

  5 barn født i 2015 og 4 barn født i 2014.

  Personalgruppa:

  Sissel Høynes, pedagogisk leiar

  Marry-Ann Vambeseth, assistent

  Brit Moheim, assistent

  Elna Aaning Olsen, fagarbeidar

  Haldis Lindset Nesbakk, fagarbeidar • Barnehageåret 2015-16

  13/09/2015

  Dette året er vi 9 barn på Gullfisken;

  Vi har to gutar og tre jenter som er fødde i 2013 og 4 gutar som er fødde i 2014.

  Personalet på Gullfisken dette året er Laila Dahlgren (pedagogisk leiar), Elna Aaning Olsen (Fagarbeider), Haldis Lindset Nesbakk (Fagarbeidar) og Marry-Ann Vambeseth (assistent).

  I tillegg vil de møte Christine Tellevik, Sandra Ulleland, Else Petra Fridtun og Anne Mette Lillestøl som er gode vikarar å sette inn når det er behov for det.

 • Barnehageåret 2013-14

  07/11/2013

  Dette barnehageåret er vi 10 barn på Gullfisken; 9 gutar og 1 jente. Dei er fordelt slik på dei ulike alderstrinna:

  • 7 barn født i 2011 (6 gutar og 1 jente)
  • 3 barn født i 2012 (3gutar)

 • Litt info om avdelinga Gullfisken 2012-13

  21/08/2012

  På Gullfisken er vi år 10 barn; 3 jenter og 7 gutar. Barnegruppa er i alderen 1-3 år. Dei vaksne på denne avdelinga er Laila (ped.leiar 80%), Marte (ped.leiar 20%), Elna, Haldis og Doris.

  No i oppstarten jobbar vi mykje med å bli kjende og gjere barna trygge, slik at både foreldre og barn får gode dagar. Når barna vert tryggare og vi kjenner barna betre, vil vi starte opp med meir pedagogiske opplegg rundt ulike tema.

 • Barnehageåret 2011-2012

  29/08/2011

  Avdelinga Gullfisken er ei småbarnsavdeling med barn frå 0-3 år. Vi har i år 10 barn på denne avdelinga; 4 gutar og 6 jenter.

 • Hausten 2011

  03/05/2011

  Denne sida skal vi prøve å få opp å gå når nytt barnehageår begynder 15. august 2011