Voksne
 • Barnehageåret 2016-17

  13/10/2016

                                             

  Personale som skal vere saman med barna på Sommarfuglen er :

  Laila Dahlgren, pedagogisk leder

  Marte Starheimsæter, barnehagelærar

  Doris Stave Kolset, fagarbeider

  Mette Navelsaker Hjelle, fagarbeider

  Marry-Ann Vambeseth, assistent

  Jane Stien, assistent


 • Barnehageåret 2015-16

  14/09/2015

  Dette året er vi 19 barn på Sommarfuglen;

  Rødkløvergruppa består av 7 gutar og 2 jenter, fødde i 2010.

  Blåklokkegruppa består av 4 gutar og 1 jente, fødde i 2011.

  Solsikkegruppa består av 5 gutar, fødde i 2012.

   

  Dei vaksne som jobbar på Sommarfuglen dette året er Torill Espelund (pedagogisk leiar), Bodil Nygård (assistent), Doris Stave Kolseth (fagarbeider), Jane Stien (assistent) og May Ines Navelsaker (assistent).

  I tillegg vil de møte på Christine Tellevik, Sandra Ulleland, Anne Mette Lillestøl og Else Petra Fridtun, som er gode vikarar å sette inn når vi har behov for det. 

   

  Dette barnehageåret vil vi jobbe med satsingsområdet; «Leik med språk og språk i leik». Hovudfokus vil bli å legge til rette for fyrstehandserfaringar som barna kan dra nytte av i leiken sin. Besøk til foreldra sine arbeidsplassar og turar i nærområdet er alle arenaer der barna kan tileigne seg nye og nyttige ord og omgrep, og på den måten auke språkforståinga og ordproduksjonen sin. Dette er viktige faktorar for å utvikle gode språklege og sosiale relasjonar til andre barn.

  I tillegg vil vi jobbe med venskap. Dette er ein del av beste praksis, og vil vere eit tema som er like viktig heile året.

   

 • Barnehageåret 2013-14

  07/11/2013

  Dette barnehageåret er det 18 barn på Sommarfuglen; 13 gutar og 5 jenter. Dei er fordelt slik på dei ulike alderstrinna:

  • 1 "revebjelle" født i 2011 (1 gut)
  • 8 "solsikker" født i 2010 (6 gutar og 2 jenter)
  • 4 "blåklokker" født i 2009 (1 gut og 3 jenter)
  • 5 "rødkløvera" født i 2008 (5 gutar)

 • Info om avdelinga Sommarfuglen 2012-13

  21/08/2012

  På Sommarfuglen er vi i år 16 barn i alderen 2-6 år; 6 jenter og 10 gutar. Barnegruppa er her samansett av nokre "gamle" barn, nokre som er komne frå andre avdelingar, og nokre som er heilt nye i barnehagen. Vi jobbar med å gjere oss kjende med kvarandre, og at alle skal ha trygge og gode dagar her i barnehagen.

  Dei vaksne på Sommarfuglen heiter Torill (ped.leiar), Mette, Bodil, Haldis og Elna.

 • Barnehageåret 2011-2012

  29/08/2011

  Sommarfuglen er ei av dei to 3-6 års avdelingane i Gjerdane barnehage. Vi har 20 barn på avdelinga i år; 12 gutar og 8 jenter. 

  Når vi deler inn barna i mindre grupper etter alder, brukar vi blomsternamn på dei ulike gruppene;

  Rødkløverane er ei gruppe på 11 barn fødde i 2006.

  Blåklokkene er ei gruppe på 5 barn fødde i 2007

  Solsikkene er ei gruppe på 4 barn fødde i 2008.

   

   

   

 • Oppdatering av heimeside

  03/05/2011

  Denne heimesida skal vi prøve å få opp og gå til nytt barnehageår 15.august 2011.